ORAHOVICA

Geosoft d.o.o.  za geodeziju i usluge
33515 Orahovica
Petra Preradovića 8
Mob.: 098 / 183 23 79
eMail: geosoft.orahovica@gmail.com
web: www.geosoft-orahovica.hr
OIB: 05092130559
 

 

   Geodetske usluge:

  

         - Geodetski projekt

         - Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

         - Parcelacija zemljišta

         - Iskolčenje i elaborat iskolčenja

         - Identifikacija katastarskih čestica

         - Usklađenje katastra i gruntovnice

         - Geodetski situacijski nacrt

         - Geodetsko snimanje vodova

         - Etažiranje

         - Legalizacija objekata

 

Usluge pružamo na cijelom području RH